Asesiad tirwedd a gweledol

Zip world fforest


Mae'r porthdai yn Zip world Fforest yn darparu profiad llety unigryw. Wedi'u lleoli o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, mae'r cabanau yn cynnwys sgrin law alwminiwm caboledig gyda'r nod o leihau unrhyw effeithiau gweledol posibl. Yn ogystal, roedd system mowntio crud addasadwy yn lleihau unrhyw aflonyddwch i'r ddaear.
Comisiynwyd Stiwdio Owens i gynnal Asesiad Effaith Gweledol ar y Dirwedd ar gyfer y prosiect. Roedd hwn yn gwerthuso cymeriad y dirwedd ac amwynder gweledol ac yn asesu unrhyw effeithiau gweledol posibl y datblygiad unigryw hwn. Yn ogystal, cymerodd y prosiect ran mewn proses adolygu gan Gomisiwn Dylunio Cymru a roddodd adborth cadarnhaol ar y prosiect a'i ddull gweithredu.

Clod: Zip world Limited
Hafan    Nesaf︎
Mark