Gwaith celf

Cerflun Unlock


Mae cerflun Unlock wrth ymyl y gamlas Leeds a Lerpwl ac yn edrych dros Pennington Flash gerllaw Leigh.  Wrth gydweithio gyda’r cerflunydd Thompson Dagnall, mae giatiau loc wedi ei gosod fel llyfr i gynrychioli treftadaeth yr ardal leol. Mae pob tudalen yn cynrychioli y datgloi o’r treftadaeth glofeydd, hanes y gamlas ei hun, ac nawr y llyn sydd wedi ei adnewyddu er gwelliant bywyd gwyllt ac bioamrywiaeth.

Yn dilyn y datblygiad o’r syniad gwreiddiol gan y cerflunydd fe gynhwyswyd y prosiect gwaith paratoi, cyflwyno i ac ennill caniatâd cynllunio gan yr awdurdod lleol.  Roedd nodweddion tirwedd y prosiect ar wahân i’r cerflun yn cynnwys seti gwreiddiol wedi ei creu o ddarnau o’r loc gyda darnau o farddoniaeth o’r gerdd Greenheart – northern soul wedi ei naddu iddynt.


Hafan    Nesaf︎

Mark