Addysgol

Adailad Cochrane, Caerdydd


Anelwyd y dyluniad tirwedd at ddarparu lleoliad cyhoeddus a mynedfa newydd i’r uned ymchwil feddygol newydd yn Brifysgol Caerdydd (roedd Archie Cochrane yn un o arloeswyr y CIG). Bwriad y dyluniad oedd i fod yn deimladwy o’r safle gwreiddiol tra bod yn darparu cyswllt hardd ac hawdd ei gyrraedd i adeilad darlithoedd theatr Tŷ Dewi Sant. Fe gyflawnwyd y prosiect radd BREEAM ‘ardderchog’. Roedd nodweddion tirwedd newydd yn cynnwys mynedfa tirwedd galed, coed a goleuadau, seti gwreiddiol, ardaloedd blodau gwyllt a to gwyrdd.
Hafan    Nesaf︎

Mark