Treftadaeth

Winckley squareYn aml yn cael ei ddisgrifio fel esiampl yng ngogledd Lloegr o ddatblygiad a gynlluniwyd ar ffurf preifat Sioraidd, mae’r prosiect yn cynnwys dyluniad a chyflwyniad o weledigaeth newydd i Winckley Square.
Yn cymryd agwedd o ddatblygu’r dyluniad gan yr hapddalwyr, roedd yr prosiect yn llwyddiannus wrth ddarparu ail bwrpas ir sgwâr sydd hefyd yn ymatebol i dreftadaeth yr ardal ac i’w leoliad canol dinas.Ymgymerwyd arolwg manwl o’r safle gwreiddiol a dadansoddwyd sut roedd y lle yn cael ei ddefnyddio gan bobl, yn cynnwys symudiad, llefydd mynediad, llinellau dymunol, hefyd golygfeydd i mewn ac allan a sut roedd adeiladau yn cael ie defnyddio. Defnyddiwyd yr arolwg i ddatblygu’r dyluniad, y weledigaeth a’r pen-gynllun.

Hafan    Nesaf︎

Mark