Preswyl

Ty gwyn


Gweithio gyda chleient preifat i ddarparu cymorth pensaernïaeth tirwedd ar gyfer datblygu annedd gyfoes newydd. Wedi'i leoli yn ardal syfrdanol Ynys Môn, yn edrych dros y Fenai, mae'r tŷ yn dŷ ECO hynod ynni effeithlon sydd wedi'i integreiddio i'r dirwedd ehangach.Clod: Glen Thomas Architecture

Hafan    Nesaf︎

Mark