Pen-gynllunio

Greenheart


Ar draws bwrdeistref Wigan, mae Greenheart yn bwriadu cysylltu ardaloedd agored, parciau, llwybrau camlas, coedwigoedd a chorsydd i ddarparu amgylchedd naturiol gyda amrywiaeth er mwyn defnydd gan fywyd gwyllt a phobl. Cyflawnwyd y prosiect dros nifer o flynyddoedd gan wahanol gyrff a mudiadau i greu parc rhanbarthol.
Ymgymerwyd y prosiect tra’n gweithio i Groundwork, yn cynnwys rheoli’r dyluniad a’r contract y rhwydwaith wyrdd a fu’n cynnwys adnewyddu 6 km o lwybr camlas, gwaith rheoli coedwigoedd, a dylunio arwyddion, dodrefn stryd a cerfluniau.
Mae gwella y modd fod pobl yn cysylltu gyda ei amgylchedd leol wedi ei gwblhau drwy altro hen rwydweithiau diwydiant ar draws Wigan a Leigh fel y llwybrau camlas, i ddarparu llwybrau a cysylltiadau i ddarnau amrywiol o’r fwrdeistref. Drwy gydol y prosiect dyluniwyd dodrefn stryd yn enwedig ar gyfer Greenheart yn cynnwys lle i orffwys ac eistedd i gymryd mantais o olygfeydd.

Hafan    Nesaf︎

Mark