Modelu Gwybodaeth Adeiladu (BIM)

Fel adfocad ar gyfer BIM, mae’r stiwdio yn gallu cynhyrchu modelau sydd yn galluogi gwell cyd-drefniant rhwng ymgynghorwyr a datgelu gwrthdrawiadau drwy gydol y broses o ddatblygu’r dyluniadau.

Mae’r modelau yn galluogi paratoi darluniau tirwedd 3D yn effeithiol er mwyn paratoi cynigion, ymgynghoriadau cyhoeddus, cyfarfodydd y tîm dylunio ac ati, ac hefyd i ddarparu ardal fwy eang i’r model pensaernïol.

Mae’r stiwdio yn defnyddio y fersiwn diweddaraf o’r protocol AEC (UK) BIM ac mae wedi mabwysiadu PAS 1192 fel rhan o’i system rheolaeth ansawdd.
Mark