Lleoedd cyhoeddus

King square, Caerloyw


Anelwyd newidiadau Kings Square at adfywio parc cyhoeddus mwyaf Caerloyw.  Mae’r dyluniad yn syniad o palimpsest, sydd yn adlewyrchu ac yn dathlu hanes cyfoethog Caerloyw drwy adeiladu haenau i ddiffinio y cymeriad, defnyddiau a ffurf. Darn o dopograffeg trefol, wedi’i gyfuno i ddeunydd y ddinas. Yn seiliedig ar y ffurf traddodiadol cynllun perimedr o adeiladu sydd yn cysylltu a’r strydoedd o’i amgylch, a gyda to gwyrdd sydd yn fodern ac yn fwy anffurfiol dros yr adeilad arfaethedig ac yn calonogi bobl i chwarae a chydweithio.

Mae’r ffurf a’r cynllun wedi ei ddylunio wrth astudio sut mae pobl yn agosáu at y sgwâr, sut mae nhw’n symud drwy’r lleoliad, ac lle mae’r mannau cyfarfod a croesi.  Rhoddodd dadansoddiad o’r gwybodaeth y cyfle i edrych ac defnyddio’r posibilrwydd o gyfuno tirwedd gyda’r amgylchedd adeiladol. Buasai hyn hefyd yn galluogi creu adeilad tra’n gwneud y gorau o’r ardaloedd cyhoeddus ar gael.


Mae pob un o’r pedwar wyneb prysur o’r sgwâr wedi ei ddylunio i greu y ffurf cynllun perimedr o adeiladu traddodiadol. Mae llinell ddymunol (naturiol) lletraws sydd yn croesi’r ardal wedi ei adlewyrchu gyda palmant llinellol sydd yn helpu pobl i symud drwy’r ardal ac i mewn i’r adeilad.  Mae nodweddion tirwedd newydd yn cynnwys patrwm palmant sydd yn dathlu y haenau o hanes gwahanol, dodrefn stryd gwreiddiol, ffownten chwarae gyda dŵr, coed stryd a to gwyrdd hawdd ei gyrraedd.
Hafan    Nesaf︎

Mark