Gwasanaethau

Mae’r stiwdio yn darparu gwasanaeth pensaernïaeth tirwedd annibynnol ar draws camau gwaith 1-7 y Sefydliad Brenhinol Penseiri Cymru (RIBA)/ Sefydliad Tirwedd (LI). Mae’r gwasanaethau hyn yn gallu cael ei gweithredu ar draws nifer o brosiectau sydd yn cynnwys ardaloedd cyhoeddus, parciau, ysgolion, adwerthiant, gofal iechyd ac asesiad tirwedd.RIBA/ LI cam 0-2

Syniadau
Arolygon dichonadwy
Pen-gynllunio
GweledigaethRIBA/ LI cam 3-4

Dyluniad technegol
Cynllunio
Cadarnhad cyfreithiol
Amcangyfrifon
BIM
Asesiad tirweddRIBA/ LI cam 5-7

Cefnogi adeiladu
Rheolaeth contract
Ardystiad
Gwybodaeth fel adeiladwyd


Mark