Adwerthol a Masnachol

Amgaead llewpard yr eira


Wedi ei leoli yn Sŵ Fynydd Gymreig Bae Colwyn, mae’r prosiect yn cynnwys creadigaeth o amgaead llewpard yr eira newydd. Y bwriad oedd i greu cynrychioled o’r ardal fynyddig lle mae’r rhywogaeth mewn perygl yn byw a chynnig cyfle i ymwelwyr gael profiad weledol wyneb wrth wyneb drwy wydr. Mae’r prosiect wedi cymryd llawer o flynyddoedd mewn datblygiad ac wedi denu sylw a chymorth gan gynnwys Michael Sheen, Dame Judi Dench, John Cleese a Hugh Fearnley-Whittingstall.


Darparwyd Stiwdio Owens gymorth pensaernïaeth tirwedd i’r prosiect gan gynnwys dylunio’r tirwedd meddal, gwaith lleddfiad coed a manylion adeiladu tirwedd. Fe ddatblygwyd y dyluniadau o fewn model 3D a wnaeth alluogi creu darluniau i gymhorthi y broses.

Mae Wynne Construction wrthi yn adeiladu y prosiect ac mae’n disgwyl i’w ddarfod erbyn Gwanwyn 2020 pryd fydd yr amgaead llewpard yr eira yn agored i’r cyhoedd.
Clod: d2 Architects

Hafan    Nesaf︎

Mark